21.11.08

eprasaran.com ही एक अप्रतीम website आहे । या ठिकाणी २४ तास गाणी चालू असतात नक्क्की बघा।

17.11.08
Three Sisters Peak im Mulshi Area.

I like to take photographs and GPS location with my N95 Nokia mobile. I will keep on posting some good snaps regularly.नमस्कार
आपले ह्या ठिकाणी स्वागत आहे. इथे या बघा आणि अभिप्राय लिहा म्हणजे चांगले वाटेल.

Welcome to this blog. Make an effort to put in your efforts here.